Akuttilbuddet

Få hjælp ved akut psykisk krise - Ring eller sms til 20 35 38 31. Akuttilbuddet har åbent døgnet rundt - alle ugens dage.

Læs om akuttilbuddet

Gladsaxe Handicapråd

Gladsaxe Kommunes Handicapråd skal arbejde for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe Kommune.

Læs mere

Voksne med særlige behov

Få et overblik over behandlingstiderne for voksne med særlige behov

Se behandlingstider

Nyheder

Se alle nyheder

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Psykiatri og handicap

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Du kan her søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat.

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Du kan her søge om kropsbårne hjælpemidler, hvis din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat.

Søg om kropsbårne hjælpemidler

Søg om ikke-kropsbårne hjælpemidler

Søg om ikke-kropsbårne hjælpemidler

Søg om forbrugsgode

Søg om forbrugsgode

Søg om bolig­indretning

Søg om bolig­indretning

Søg om arm- og benprotese

Søg om arm- og benprotese

Søg om øjenprotese

Søg om øjenprotese

Søg støtte til bil

Søg støtte til bil

Søg om briller / kontaktlinser

Søg om briller / kontaktlinser

Søg om post til døren

Søg om post til døren

Søg om parkeringskort

Parkeringskortet udstedes til personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil eller personer med stærkt reduceret gangdistance og varig nedsættelse af funktionsevnen.

Søg om parkeringskort

Søg om parkeringskort

Parkeringskortet udstedes til personer, der opfylder betingelserne for at få støtte til køb af bil eller personer med stærkt reduceret gangdistance og varig nedsættelse af funktionsevnen.

Søg om parkeringskort

Bestil flextrafik

Her kan du bestille din rejse, hvis du har et særligt behov for individuel transport som fx handicapkørsel eller åben flexkørsel.

Bestil flextrafik

Bestil flextrafik

Her kan du bestille din rejse, hvis du har et særligt behov for individuel transport som fx handicapkørsel eller åben flexkørsel.

Bestil flextrafik

Søg om at stemme hjemme

Søg om at stemme hjemme

Søg merudgifts­ydelse (voksne)

Søg merudgifts­ydelse (voksne)

Beregn din førtidspension (gamle regler)

Beregn din førtidspension (gamle regler)

Søg ledsage­ordning

Søg ledsage­ordning

Søg befordrings­godtgørelse

Søg befordrings­godtgørelse

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Søg ansættelse til pasning af nærtstående

Merudgifts­ydelse § 41

Merudgifts­ydelse § 41

Kompensation for tabt arbejds­fortjeneste § 42

Kompensation for tabt arbejds­fortjeneste § 42

Søg varmetillæg

Søg varmetillæg

Søg boligstøtte

Søg boligstøtte

Søg om lån til beboerindskud

Her kan du søge om lån eller garanti for lån til beboerindskud i almennyttige boliger.

Søg om lån til beboerindskud

Søg om lån til beboerindskud

Her kan du søge om lån eller garanti for lån til beboerindskud i almennyttige boliger.

Søg om lån til beboerindskud

Beregn din førtidspension (nye regler)

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvad du kan få i førtidspension.

Beregn din førtidspension (nye regler)

Beregn din førtidspension (nye regler)

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvad du kan få i førtidspension.

Beregn din førtidspension (nye regler)