Hotline - sociale tilbud for voksne med særlige behov

Social- og Sundhedsforvaltningen har oprettet en ny hotline. Hvis du oplever problemer i Kommunens botilbud for voksne psykisk og fysisk handicappede, kan du hurtigt komme i kontakt med forvaltningen.

Hotline – åben for alle

Problemer løses, som udgangspunkt bedst, der hvor de opstår. Men hvis der alligevel er forhold i vores botilbud for voksne, som forvaltningen bør informeres om, kan du benytte hotlinen. Hotlinen er åben for alle beboere, pårørende eller ansatte i botilbud for voksne i kommunen.

Hurtig reaktion

Henvendelser til hotlinen bliver registreret og behandlet omgående. Nogle af de tiltag, som forvaltningen kan iværksætte for at løse eventuelle problemer, er uanmeldte besøg på bostederne og igangsættelse af egentlige undersøgelser. Lederen af botilbuddet vil altid blive kontaktet.

Et supplement til kommunens tilbud

Den nye hotline er et supplement til de øvrige tiltag, som er iværksat, for at sikre og udvikle kvaliteten af de sociale tilbud. Kvalitetstiltagene omfatter blandt andet uanmeldte tilsyn, fokus på klagehåndtering og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i botilbuddene.

Du kan ringe til hotlinen på telefon 39 57 55 61 eller 39 57 55 59.

Boliger til psykisk syge