Særlig hjælp til handicappede

Her kan du bl.a. finde informationer om ordninger som BPA og ledsagerordning, specialundervisning, boligindretning.

Særlig hjælp til handicappede

TDB/Botilbud

Her kan du læse mere om de takstfinanserede døgndækkede botilbud. Du kan også finde kontaktinfo for deres hotline.

Botilbud

BAS

Her kan du finde informationer om de tilbud som ligger under Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær.

BAS

Førtidspension og økonomi

Her kan du læse om førtidspension, samt diverse tillæg og tilskud du som handicappet kan ansøge om.

Førtidspension og økonomi

Hjælpemidler

Her kan du læse mere om hjælpemidler, rådgivning, hjælpemiddeldepotet og hvordan man ansøger om støtte til handicapbil.

Hjælpemidler

Socialpædagogisk bostøtte

Her kan du læse om de socialpædagogiske bostøtte tilbud. Du kan også finde kontaktinfo for Hotline for botilbud.

Socialpædagogisk støtte

Handicaprejser

Her kan du læse mere om de handicaprejser, for både yngre og ældre, som hvert bliver arrangeret af Gladsaxe Kommune

Handicaprejser

Fremtidens liv og boliger på Kellersvej

Her kan du læse om planerne for Kellersvej, som skal igennem en større ombygning.

Fremtidens liv på Kellersvej
Psykiatri og handicap