Bevægelse, bygning 12

Bevægelse, gymnastik, længere og kortere ture ud af huset og maddage. Det er bare nogle af de tilbud, som du finder i bygning 12

Brugersammensætning

I bygning 12 kommer dagligt ca. 18 brugere. Alderssammensætningen er på nuværende tidspunkt 36 - 64 år. Der er ansat 5 pædagoger og ind i mellem har vi også pædagogstuderende i praktik.

Tilgængelighed

Vi er beliggende i en høj stueetage, i 2006 fik vi etableret trappelift, så kørestolsbrugere også kan komme hos os.

Gruppeopdeling

Vi er delt i 2 grupper, men er også sammen på kryds og tværs til forskellige aktiviteter. Vi har, udover vores grupperum, andre lokaler som vi bruger til fælles aktiviteter. Bl.a. har vi et sanserum med vandseng og massagestol.

Aktiviteter

Af faste aktiviteter har vi f.eks. en ugentlig maddag. Vi holder brugermøder, hvor der er mulighed for at fremkomme med sine ønsker om ture og aktiviteter. Der er også mulighed for at gå til gymnastik i vintersæsonen, hvor der er instruktør fra SUKA, denne aktivitet skal du selv betale for.

Ture ud af huset

Du skal også kunne lide at komme ud af huset på ture, vi går meget men vi kører også på ture længere væk i vores bus.

Traditioner

Vi har mange traditioner i huset, blandt andet afholder vi fødselsdage, og fejrer højtider som jul og påske, vi deltager også i aktivitetscentrets fælles fester; diskofest og forårsfest.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær