Mosehuset

Mosehuset er for personer med en udviklingshæmning. De fleste brugere af dagtilbuddet sidder i kørestol. Mange brugere har også forskellige fysiske handicaps f.eks. synshandicaps og spasticitet, og en del har epilepsi.

Brugersammensætning

Der kommer corka 22 brugere i Mosehuset. Der er en aldersfordeling på 23-68 år.

Medarbejdere

Der er ansat 8 pædagoger i Mosehuset.

Hjælp og støtte

Alle skal hjælpes med at spise, med af - og påklædning, med personlig hygiejne m.m. De fleste brugere har intet verbalt sprog, men kommunikerer ved hjælp af kropssprog, mimik og lyde. Vi bruger forskellige former for kommunikation i kontakten med vores brugere. Det kan være kommunikation ved hjælp af billeder, konkreter eller enkelte tegn.

Aktiviteter og samvær

 • Vores primære indsatsområde i Mosehuset er sansestimulering. Sanseaktiviteterne kan være:
 •  At ligge i vandseng med kastajnedyne / kugledyne på.
 •  At ligge i hængekøje og få en svingtur.
 •  At gå ture i nærområdet og opleve vejret og lyset, måske gå en tur forbi vores cafe.
 • Hånd- og fodmassage samt få fodbad.
 • Klangmassage, specialterapeutisk massage.
 • Forløb med specialterapeutisk massage.
 • Sidde i vores sanserum, f.eks. i massagestolen med lysoplevelser fra vores lysprojekter.
 • Sidde i Sensit Stol (stol med kugler, der stimulerer proprioceptivt, den giver god kropskontakt og tryghed).
 • IT – teknologi i form af iPad og touchskærm.
 • Et planlagt forløb i Aktivitetscentrets Sansehus.
 • Musik.
 • En gang om ugen har vi fællesaktiviteter. Vi har fællessang med lege med faldskærm hver fredag.

Traditioner

Af faste traditioner kan vi nævne at vi fejrer fødselsdage, går til fælles fester (forårs – og diskofest). Vi holder gerne jule – og/eller påskefrokost og vi afholder ”aktiviteter på tværs” i samarbejde med de andre huse. Derudover tager vi på ture ud af huset med Aktivitetscentrets busser, der planlægges forårs – og juleture.

Samværstilbud

Derudover er vi et samværstilbud og lægger derfor stor vægt på samværet brugerne imellem og på en til en kontakt med brugerne. Vi lægger vægt på at skabe et positivt, trygt og stimulerende miljø for vores brugere i Mosehuset.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær