Sansning, Bygning 13

Vi har fokus på sanserne. Lytte, høre, se, føle... Det hjælper os til at forstå hverdagen.

Brugersammensætning

I bygning 13 er der 16 brugere fordelt på 3 grupper. Grupperne består hhv. af 6 og 6 og 4 brugere i alderen 24-64 år. Huset er bemandet af 5 pædagoger og en studernede. En del brugere sidder i kørestol, nogle har verbalt sprog og andre gør sig forståelig ved hjælp af lyde og kropssprog. En del har brug for hjælp til spisning og hygiejne.

Aktiviteter

Vi kan tilbyder dig en bred vifte af aktiviteter bl.a.:
• Sanseoplevelser
• Ture – gå og bus
• Historielæsning
• Sang, musik og film
• Make up
• Computer og Ipads– spil,musik og film.
Ud over dette lægger vi også vægt på at der skal være plads til hygge og afslapning i hverdagen.

Kommunikation

I daglidagen bruger vi piktogrammer til at strukturere og synliggøre dagens aktiviteter. Desuden benytter brugerne sig af tegn-til-tale, mimik, kropssprog og verbalt sprog. Derudover bruger vi også IT i form af iPads og touchskærms computere, hvor vi laver strukturtavler, for dem der har behov for det og til at præsentere valgmulighder for den enkelte. Desuden er vi i gang med at implementere QR koder til at lave visuelle guides til brugerne. Vi har stor fokus på at tilpasse kommunkationen til den enkeltes behov og formåen.

Sanserne

I vores hus har vi stor fokus på sansestimulation, da det er vigtigt at få brugt og mærket sin krop. Desuden er det også et vigtigt redskab i forhold til vores brug af neuropædagogik i det daglige.
Vi har indrettet et helt rum med henblik på sansestimulation, hvor vi kan tilbyde:
• Vandseng med musik
• Kuglebassin
• Trampolin
• Massage
• Sansevæg og lyseffekter m.m.

Brugerindflydelse

Vi holder brugermøde, hvor alle har mulighed for at komme med ønsker til aktiviteter og ture. Her informerer vi ligeledes om den kommende uge,
brugernes fødselsdage, fester på AC Kellersvej og hvad der ellers er aktuelt.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær