Struktur på hverdagen, 9A

I 9A kommer dagligt 8 brugere i alderen 19-40 år, alle udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og/eller andre udviklingsforstyrrelser.

Brugerne 

Fælles for alle brugerne er, at de har brug for en høj grad af forudsigelighed og hjælp til at få indsigt i eget liv.

Brugergruppen på dagtilbuddet kan opdeles i 2 grupper.

Gruppe 1 er unge mennesker, som med den rette støtte skal have mulighed for at leve et aktivt og udadvendt liv. Brugerne er i nogen grad selvhjulpne, men har konkret behov for støtte og motivation, for at kunne være selvforvaltende i eget liv.

Gruppe 2 er mennesker, som alle har svær ASF, herudover har enkelte også en psykiatrisk diagnose. Brugerne kan have problemskabende og udadreagerende adfærd.

Medarbejderne

Vi er 7 faste medarbejdere i huset, pædagoger og omsorgsmedhjælpere. Herudover er der ansat 2 medarbejdere, der agerer som back-up, når 2 af brugerne skal på tur ud af huset.

Pædagogisk praksis

Vi lægger vægt på, at vores arbejde er tilpasset hver enkelt beboer, derfor arbejder vi ikke med én fast metode, men ud fra en professionel, etisk og værdibaseret tilgang, der blandt andet bygger på principperne fra TEACCH og ro-givende pædagogik i form af Low Arousal.

Grundlæggende arbejdes struktureret, det er vigtigt for brugerne at dagens indhold er kendt, evt. ved hjælp af en dagstavle.

Aktiviteter og samvær

Nogle af brugerne går til svømning, nogle rider ved vores hestehold på Bank Mikkelsensvej. Vi tager tit på ture i egen bus eller med offentlige transport. Eller benytter vores dejlige nærområde til gåture. Der spilles spil, ses film og laves kreative ting. Vi laver med nogle af brugerne fysiske aktiviteter i naturen, andre har måske brug for at træne til at færdes i trafikken. Aktiviteter og samvær tilrettelægges ud fra brugernes behov og ønsker.

Fysiske rammer

Vi har til huse i gode rammer, med store lyse opholdsrum/køkken-alrum og separate rum til de brugere der har behov herfor. Vi har også en terrasse og have.

Der er også indrettet et sanserum i huset.

 

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær