Udeliv og dyrehold, de grønne huse

Aktivt socialt fællesskab og samvær med focus på udeliv, dyrehold, bevægelse og sociale relationer.

De grønne Huse er for dig der har brug for en daglig dag præget af:

  • Socialt samvær
  • Høj grad af medindflydelse og medbestemmelse
  • Focus på din personlige udvikling
  • Aktivt udeliv og have
  • Mange oplevelser/ture ud af huset
  • Gode venskaber
  • IT som aktivt redskab i vores hverdag

Brugersammensætning

I De grønne Huse er vi pt 18 burgere i alderen 24 - 60 år. Alle er mobile og selvhjulpne. Der er i alt tilknyttet 4 pædagoger og en hestepige og løbende pædagogstuderende fra seminarier, ligesom vi modtager praktikanter fra bl.a. Maglemose skolen og STU.
Huset tilbyder mange forskellige og varierede aktiviteter i løbet af året.

Aktiviteterne

De grønne Huse tager primært udgangspunkt i vores dyre - og udeliv. Vores dyrehold består af; heste, høns, kaniner og marsvin. Brugerne deltager aktivt i det daglige praktiske arbejde omkring dyrene såsom fodring, udmugning samt dyrenes generelle omsorg og pleje. Hestene bruges i pædagogisk øjemed, der er bl.a. Mulighed for ridning i løbet af ugen.

Hvis du vil vide mere om Heste som pædagogisk redskab.

Øvrige aktiviteter

I De grønne Huse er vi meget aktive, vi spiller bold, vi går til svømning, vi har gåhold og afspænding. Vi benytter vores sanserum og laver bål og bålmad, vi har madlavningshold og sanggruppe. Vi er kreative og elsker at spille WII og mange andre spil. Vi har et IT rum hvor computer og IPads bliver flittigt brugt.

Derudover arrangerer vi fester, overnatninger, hygge aftner med biografture og spisning. Vi har traditioner så som påske og julefrokost.

Vi deltager i BAS / Aktivitetscentret Kellersvejs øvrige traditioner, forårs fest og discofest samt vores juleuger b.la. med nisseshow og sankta lucia. Der bliver afholdt aktiviteter på tværs, med b.la. hoppepude, sang, bagning og gåbanko der er der mulighed for at møde brugere og personale fra de andre huse samt deres pædagoger.

Brugermøde og medbestemmelse

En gang ugentligt afholder vi brugermøde, hvor forskellige emner diskuteres, det kan være emner som pædagoger eller brugere ønsker at diskutere.
Men der er også faste emner på dagsordnen så som den kommende uges aktiviteter og vores dyr. Men allervigtigst alle bliver hørt, vi spørger alle en for en om der er noget der skal drøftes og intet er er for småt.

Beskæftigelse, Aktivitet og Samvær