Cathrinegården

Cathrinegården er et botilbud for voksne med handicap. Der er plads til 23 beboere. Cathrinegården drives i dag efter §§ 83, 85 og 87 i lov om social service (SEL) samt ABL § 105, stk. 1.

Beboerne har alle betydelig og varig nedsat funktionsevne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og har brug for et miljø, der er præget af struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Generelt har beboerne behov for omfattende socialpædagogisk støtte og hjælp i hverdagen.

Medarbejdere

Der er omkring 23 faste medarbejdere, studerende og et antal tilkaldevikarer. Vi er organiseret i tre team fordelt i tre huse med otte pædagoger i hvert hus.

Bygninger og beliggenhed

Cathrinegården ligger i et grønt område på Taxvej 27 i Bagsværd. Vi er nabo til den kendte Bagsværd Kirke, som er tegnet af Jørn Utzon. Botilbuddet ligger i gåafstand til Bagsværd by. Der er let adgang til både bus- og togforbindelser til Kgs. Lyngby og København.

Cathrinegården er et atriumbyggeri med 23 lejligheder rundt om en lukket gård. I midten af byggeriet ligger tre huse, der hver har deres egen lille terrasse, som grænser op til et større fællesareal. Rundt om byggeriet er der store grønne arealer med træer og buske.

Hver beboer har deres egen lejlighed på 38 kvadratmeter. Lejlighederne indeholder entré, stort badeværelse, lille tekøkken og et stort opholdsrum, som kan opdeles i en stue og et soverum.

Værdier og normer

Formålet med beboernes ophold på Cathrinegården er at skabe rammer for en tryg tilværelse med glæde og varme, hvor interesse og opmærksomhed for beboerne er til stede.

Dagligdagens rytme

Cathrinegården er beboernes hjem, og dagligdagen er indrettet, som de fleste af os kender den. De fleste beboere har dagtilbud uden for huset. Alle har en ugentlig fridag, og den bliver for eksempel brugt til personlige indkøb, frisør, bibliotek og ture i nærmiljøet. Alle beboerne er med i en turnusordning i forhold til praktiske opgave som borddækning, madlavning, opvask og småindkøb, hvilket er med til at styrke fællesskabet.

Ventelister og ansøgere

Ønsker du at bo på Cathrinegården, skal du tage kontakt til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Du skal være opmærksom på, at ledige pladser fordeles efter vores vurdering af borgernes behov for en plads - ikke efter, hvor lang tid man har stået på ventelisten. Derfor kan du også sige nej tak til en plads uden, at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt du bliver tilbudt en ny plads.

 

Botilbud - Taktsfinansieret døgndækket botilbud