Kellersvej 6

Her kan du læse om botilbuddet Kellersvej 6: Om stedet, beliggenheden, beboerne, værdier og normer, hvordan der føres tilsyn med stedet, kvalitetsundersøgelser og ventelister. Kellersvej 6 drives i dag efter §§ 83,85 og § 87 i lov om social service (SEL) samt Lov om Almene boliger (ABL) § 105A, stk. 2.

Beboere og personale

Kellersvej 6 er et botilbud til 24 yngre, voksne mennesker med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Kellersvej 6 har aktuelt 8 dagaktivitetspladser.

De fleste medarbejdere er pædagogisk uddannet, og det øvrige personale er overvejende omsorgsmedhjælpere eller medarbejdere, der har en sundhedsfaglig baggrund.

Bygninger og beliggenhed

Kellersvej 6 består af fire boenheder. To af boenhederne, Hus A og Hus D, er fortrinsvis tiltænkt yngre mennesker med moderat behov for støtte. Boenhederne Hus B og Hus C tilbyder omfattende støtte, og Hus B henvender sig til beboere med betydelige behov for pleje og opsyn mens Hus C er specialiseret til beboere med svær autisme og udadreagerende adfærd. Beboere med behov for en-til-en støtte.

Der er vågen nattevagt tilknyttet alle fire huse.

Husene har fælles køkken-alrum og opholdsstue. Toilet og badeværelse findes i hver beboers private lejlighed. Til hver lejlgihed er der en lille have, og udenfor haverne er der også et fælles haveareal. Kellersvej 6 ligger ud til Buddingevej og tæt på naturområdet Gammelmosen. Stedet ligger tæt på busstoppested og S-tog station.

Værdier og normer

Kellersvej 6 lægger vægt på at skabe rammerne for en en tryg tilværelse, hvor gensidig respekt og værdighed vægtes i dagligdagen. Kellersvej 6 arbejder ud fra en helhedsorienteret bred faglig vinkel med udgangspunkt i den enkelte beboer.

Dagligdagens rytme

De fleste beboere har eksterne dagtilbud, som de skal til på hverdage, på nær én ugentlig hjemmedag. På hjemmedagen har beboerne mulighed for tandlægebesøg, lægebesøg og lignende. Nogle af beboerne har dagtilbud alle ugens 7 dage på grund af behovet for genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen.

Om eftermiddagen, efter dagtilbuddet, foregår der forskellige aktiviteter som for eksempel gymnastik, filmaften, diskotek osv. I weekenden bliver der jævnligt arrangeret ture til Bakken, ud i skoven, til vandet eller noget lignende.

Ventelister og ansøgere

Hvis du ønsker at bo på  Kellersvej 6, skal du tage kontakt til social- og sundhedsforvaltningen i din egen kommune.

Du skal være opmærksom på, at ledige pladser fordeles efter kommunens vurdering af borgerens behov for en plads - ikke efter hvor lang tid man har stået på ventelisten. Derfor kan man som borger også sige nej tak til en plads uden, at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt man bliver tilbudt en ny plads.

Priser på Kellersvej 6

Du kan kontakte Kellersvej 6 for at høre nærmere om priserne, eller klikke ind på www.tilbudsportalen.dk (åbner i nyt vindue)

Botilbud - Taktsfinansieret døgndækket botilbud