Kellersvej 8-10

Kellersvej 8, 9, og 10 er botilbud med plads til 102 beboere med fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne. Kellersvej 8-10 drives i dag efter Lov om Almene boliger (ABL) §§ 108 og 107.

Kellersvej 8-9-10 er opdelt i to botilbud. Kellersvej 8 og 9 er målrettet til midaldrende og ældre udviklingshæmmede beboere. Mens beboerne på Kellersvej 10 er i aldersgruppen 18-65 år.

Medarbejderne

Der er fast ansat 145 personer, blandt andet pædagoger, pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter og administrative medarbejdere. Der er desuden tilknyttet cirka 55 vikarer. Derudover er tilknyttet fælles administration og ambulatorium.

Bygninger og beliggenhed

Botilbuddet består af 12 huse med i alt 108 boliger. Boligerne er fordelt således:

  • 104 boliger er på 15-18 kvadratmeter, hvor der bliver delt badeværelse og toilet mellem to boliger
  • Fire boliger er på 18 kvadratmeter og har eget bad og toilet

Der er fælles køkken og dagligstue i hvert hus med udgang til terrassen. Botilbuddet er beliggende i et yderst naturskønt område op til en fredet mose. På Kellersvej er der aktivitetscenter, fysioterapi, ergoterapi og en hyggelig café. Der er ca. 1,5 km til ambulatoriet med sygeplejersker og læger samt fodterapeut og tandlæge. Kellersvej ligger tæt på busser og Buddinge station.

Værdier og normer

Målet med indsatsen på botilbuddet er

  • I samarbejde med den enkelte beboer at sørge for at tilrettelægge dagligdagen, så beboeren kan leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov
  • At skabe et roligt miljø med respekt og værdighed for det enkelte menneske
  • At samarbejde med beboerens pårørende og venner og at hjælpe beboerne med at fastholde og udvikle deres personlige netværk

Dagligdagens rytme

Dagligdagen foregår i hjemlige og hyggelige rammer. Medarbejderne sørger for at købe ind og tilberede morgenmad og frokost. Beboerne hjælper efter eget ønske og evne med daglige aktiviteter som madlavning, borddækning, opvask osv.

De fleste beboere har et aktivitetstilbud fire dage om ugen eller et halvdagstilbud fem dage om ugen.

Kellersvej 8, 9 og 10 har tradition for at holde gode fester og ferier. Der foregår forskellige aktiviteter i løbet af året, blandt andet teaterbesøg, forårsfest, vejfest, efterårsfest, højtidsfester, osv.

Ventelister og ansøgere

Hvis du ønsker at bo på Kellersvej 8, 9 og 10, skal du tage kontakt til social- og sundhedsforvaltningen i din egen kommune.

Som borger skal man være opmærksom på, at ledige pladser fordeles efter kommunens vurdering af borgerens behov for en plads - ikke efter hvor lang tid man har stået på ventelisten. Derfor kan man som borger også sige nej tak til en plads uden, at det har nogen konsekvenser for, hvor hurtigt man bliver tilbudt en ny plads.

Botilbud - Taktsfinansieret døgndækket botilbud