Buddinge Botræningstilbud

I Buddinge Botræningstilbud er der seks lejligheder reserveret til unge med autisme spektrum forstyrrelser (for eksempel Aspergers Syndrom eller infantil autisme). Her træner beboerne de forskellige færdigheder det kræver at bo for sig selv, i sin egen bolig.

Pædagogiske mål

Målet for det pædagogiske arbejde er at tilrettelægge et forløb, som forventes at vare i op til to år. Målet er at de unge bliver i stand til at flytte i en permanent og mere selvstændig boligform med mindre støtte. I den pædagogiske indsats lægges vægt på det individuelle træningsbehov i almindelig daglig levevis, som indkøb, tøjvask og økonomi.

Bygninger og beliggenhed

Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Tilbuddet er fordelt på to etager, nederst med spisekøkken, fire værelser samt fælles badeværelse. På overetagen findes der to værelser og et fælles badeværelse.

Dagligdagens rytme

De fleste beboere på Buddinge Botræningstilbud er i gang med et uddannelsesforløb eller har et dagtilbud. Derfor foregår en stor del af vores tilbud i weekenden.

Øvrige oplysninger

Vi forventer at du har lyst til og mod på at øve og udvikle sociale færdigheder. Vi laver mad i fællesskab og spiser også samme nogle af dagene. Du skal have dine egne møbler med når du flytter ind hos os.

Brug af IT-værktøjer forventes at indgå som et naturligt redskab i hverdagen.

Værdier og normer

Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter giver dig den støtte du har behov for. Det er meningen at støtten skal give dig kompetencer og færdigheder, så du selv kan klare daglige gøremål og opbygge og vedligeholde et socialt samspil med andre.

Hvad er vores fokus?

Vores team af hjemmevejledere, har en særlig indsigt i autismespektrumforstyrrelser. Vi benytter særlige redskaber, som særligt er udviklet til målgruppen. Vi lægger særligt fokus på specielt tilrettelagte aktiviteter, træning, rehabilitering, kontinuitet og genkendelighed.

Dit ophold hos os på Buddinge Botræningstilbud er opdelt i tre perioder:

  • En indflytningsperiode
  • En træningsperiode
  • En udflytningsperiode.

Få mere af vide

Har du lyst til at høre mere om tilbuddet, så kontakt Gladsaxe Handicapcenter. 

Socialpædagogisk Støtte