Ellekilde

Her kan du læse om botilbuddet Ellekilde; om beliggenheden, beboerne, værdier og normer, hvordan der føres tilsyn med stedet og kvalitetsundersøgelser.

Beboere og personale

Ellekilde er et § 85-botilbud til syv voksne personer med varigt nedsat funktionsevne(udviklingshæmning). Beboerne har et funktionsniveau, så de kan klare sig selv med støtte fra personalet. Således er der ikke personale på om natten. 

Bygninger og beliggenhed

Ellekilde ligger i et stille villakvarter tæt på Lyngby, Bagsværd og Søborg. Ellekilde er bygget som et rækkehus og består at 7 selvstændige 2–værelses lejligheder på ca. 45 kvadratmeter med eget køkken bad og udgang til egen terrasse og fælleshave. Der er tilhørende fællesarealer som kan benyttes til mange forskellige formål. Lige nu er det mest måltiderne, som nydes i fællesstuen/køkkenet.

Værdier og normer

Det enkelte menneske er værdifuldt i sig selv og skal leve et værdigt og indholdsrigt liv. Der skal være mulighed for dialog, udvikling og aktivitet både individuelt og socialt.

Derfor er respekt, tolerance og rummelighed en selvfølge i hverdagen, hvor den enkelte kan føle sig tryg i forhold til egne ønsker og behov.

Gladsaxe Handicapcenter har fagligt personale der kan yde hjælp, omsorg og støtte til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder hos beboerne.

I Ellekilde lægges vægt på sund kost, motion, glade stunder og det værdifulde liv for den enkelte beboer.

Som beboer i Ellekilde er mulighederne store og begrænsningerne små. Der skabes muligheder for reel selv- og medbestemmelse. Det betyder for den enkelte, at der kan vælges fritidsinteresse, ønsker til arbejde og andre store beslutninger i livet. Som det er med livets valg så forpligter det at kunne vælge og derfor har Ellekilde blandt andet husmøder og ansvarsområder, hvor alle beboere har forskellige opgaver og muligheder for at fortælle hvad de har på hjerte.

Dagligdagens rytme

Vi køber ind i nærområdet hver dag til fællesmadlavning med beboere og personale. Der er fællesansvarsområder som går på skift, som blandt andet borddækning, opvask, madplaner og oprydning af aviser. De fleste beboere har et dagtilbud fire gange om ugen og går i klub et par gange om ugen. Beboerne har en "hjemmedag" hvor praktiske gøremål ordnes. En gang ugentligt er der husmøde, hvor stor og småt er på dagsordenen, og hvor næste uge planlægges.

Der er tradition for mange forskellige aktiviteter i løbet af året såsom forårstur, sommerfest, julehygge, fødselsdagsfester, teaterbesøg med mere.

Øvrige oplysninger

Ellekildes personale er tilknyttet Gladsaxe Handicapcenter. Vi arbejder ud fra et rehabiliterende perspektiv. Målsætningen i samarbejde med borgerne er at sikre bedre livskvalitet og udvikling for den enkelte.

For beboere i Ellekilde arrangeres der som udgangspunkt en årlig ferietur af en uges varighed (med personaledækning). Beboerne betaler egne udgifter til turen. Alle beboerne er med til at bestemme, hvor de gerne vil hen på ferie.

Beboerne modtager støtte efter Lov om Social Service §85 og boligen er opført efter §105 i Lov om almen boliger. 

Socialpædagogisk Støtte