Spiseteknologi

Hvad er det: En spiseteknologi med en ske eller gaffel, som modvirker rystelser og hjælper borgeren til at spise udskåren mad.

Formålet er at gøre borgere med fysiske funktionsnedsættelser, der har behov for hjælp til spisning, helt eller delvis selvhjulpne i spisesituationen ved brug af spiseteknologi. Herved opnår borgeren en større grad af selvstændighed og får mindre behov for personlig hjælp og støtte i forbindelse med spisning.

Målgruppe: Beboere på seniorcentre med fysiske og evt. mindre psykiske funktionsnedsættelser.

Status: På markedet findes der overordnet tre spiseteknologiprodukter: Bestic, Neater Eater og Liftware. Disse tre afprøver vi på vores seniorcentre og Træningscenter Gladsaxe. Erfaringerne fra projektet har vist, at man skal have gode kognitive indlæringsevner for at kunne tilegne sig hjælpemidlet. Foreløbige resultater fra afprøvninger har allerede givet os et billede af hvilke spiseteknologier, der egner sig til hvilke typer af borgere:

  • Bestic - er bedst til borgere med svært nedsat kraft i arme og hænder, fx borgere med diagnoserne ALS eller sklerose.
     
  • Neater Eater - er god til for eksempel borgere med Parkinson, Sklerose eller andre borgere med megen rysten på hænderne, da spisetangen absorbere disse rystelser (temor).
  • Liftware - modvirker rystelser med op til 70% og er således også egnet til borgere, der lider af rystelser af forskellig art fx Parkinson.

Da Neater Eater og Liftware er nemmere at tilegne sig, er de på nuværende tidspunkt de mest lovende produkter i forhold til målgruppen. Vores erfaringer viser i øvrigt, at det er vigtigt, at spiseteknologierne individualiseres til den enkelte borger. Dernæst kræver det gentagne træningsseancer for, at borgeren kan anvende spiseteknologien, så det bliver en rutine. Lykkes dette match mellem borger og spiseteknologi er hjælpemidlet ideelt, så borgeren oplever en større selvstændighed og selvhjulpenhed.

Projekt er påbegyndt 2013 og forventes afsluttet 2017.

Hjælpemidler