Ansøgning om plejebolig

En plejebolig er en bolig, typisk en lejlighed, på et Seniorcenter. Du skal visiteres til en plejebolig.

Kan jeg få tildelt en plejebolig

Plejeboliger er bestemt for personer med omfattende behov for pleje. Du kan blive godkendt til en plejebolig hvis du opfylder en række plejebehov. Det er byrådet i Gladsaxe Kommune, der har fastlagt hvilke krav, der skal være opfyldt, før man som borger kan blive godkendt til en af kommunens plejeboliger.

Hvordan er plejeboligens indretning?

Boligen består af et eller to værelser og et veludstyret badeværelse. Boligen er udstyret med plejeseng og nødkald efter behov. Du kan læse mere om indretningen på de enkelte seniorcentres hjemmesider.
Du finder link til seniorcenterne længere ned på siden i den ensfarvede boks 'Seniorcentre og plejehjem'.

Hvordan bliver jeg visiteret til en plejebolig?

Hvis du mener, at du eller din pårørende, har behov for at komme i plejebolig, skal du kontakte visitationen. De vil vurdere om der er er behov for at der komme en visitator og taler med dig. Visitatoren vil ud fra samtalen og de retningslinjer, der er fastlagt af Byrådet, vurdere om der er behov for en plejebolig. 

Hvis du vil vide mere om hvordan selve besøget - visitationen foregår, kan du læse mere på siden Hvordan bliver jeg visiteret?

Hvordan søger jeg en plejebolig

Hvis du vil ansøge om en plejebolig skal du sende ansøgningsskemaet til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen - Visitationen. Du kan downloade ansøgningsskemaet her. - Eller du kan hente den i den ensfarvede boks 'Ansøgningsskema'. 

Husk underskriften!

Du skal huske at skrive under på ansøgningsskemaet. Underskriften giver Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen mulighed for at indhente helbredsmæssige og sociale oplysninger, der er nødvendige for behandlingen af din ansøgning.
Har du en værge, kan/skal værgen underskrive ansøgningen på dine vegne.

Vi anbefaler at ansøgning sendes via e-Boks. Det skyldes at denne kommunikationsvej er langt mere sikker, end hvis ansøgningen sendes via jeres almindelige mail-konto.

Kan jeg få boligstøtte og varmetilskud?

Alle kommunens plejeboliger er bygget efter ældreboligloven, hvilket betyder, at der skal udfærdiges lejekontrakt, betales indskud og der kan søges om boligstøtte og varmetilskud.

Hvordan behandles min ansøgning

Du modtager et besøg fra en visitator og sammen vil I gennemgå hvilke behov du har. Det er visitationen, der godkender dig til en plejebolig.

Gladsaxe Kommunes målsætning er, at en plejebolig ansøgning er behandlet inden for fire uger efter modtagelse.

Hvis jeg får afslag på min ansøgning

Hvis visitationen påtænker at give afslag på din ansøgning, får du tilsendt skriftlig begrundelse, så du har mulighed for at komme med kommentarer, inden der træffes endelig afgørelse.

Gives der herefter stadig afslag på din ansøgning, har du mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Klagevejledning vedlægges afslaget.

Jeg er ansøger fra en anden kommune

Hvis du er ansøger, der bor i anden kommune, behandles din ansøgning på lige fod med ansøgninger fra borgere i Gladsaxe Kommune. Kriterierne for optagelse i plejebolig skal både være opfyldt i den kommune, du flytter fra og i den kommune, du ønsker at flytte til.

Jeg søger plejebolig i en anden Kommune

Du har også mulighed for at søge plejebolig i en anden kommune end Gladsaxe, da der er frit boligvalg. Kriterierne for optagelse i plejebolig skal dog være opfyldt i Gladsaxe Kommune og den kommune, du ønsker at flytte til.

Opholder du dig på en rehabiliteringsplads, kan du ikke forvente at forblive på pladsen, hvis du kun søger plejebolig i en anden kommune. Du skal søge bredt i Gladsaxe Kommune.

Hvor længe skal jeg vente?

Alle ansøgere, som er godkendt til en plejebolig, er tilbudt bolig indenfor plejeboliggarantien på to måneder, medmindre der er særlige ønsker til boligen og beliggenhed.

Du bliver kontaktet telefonisk, når Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen kan tilbyde dig en plejebolig. Du vil her få relevante oplysninger om boligen og blive henvist til den daglige leder, som du er velkommen til at kontakte, for at besigtige boligen og drøfte praktiske forhold.

Jeg har fået en plejebolig

Når plejebolig er tilbudt, har du syv dage til at se boligen og overveje tilbuddet. Er boligen klar til indflytning, skal du overtage og betale for boligen senest syv dage efter du har kontaktet visitationen og takket ja.

Opholder du dig på en rehabiliteringsplads, skal indflytningen ske inden tre dage.

Kommer du fra en anden kommune, vil du få tilbud om plejebolig sendt skriftligt.

Jeg takker nej til en plejebolig

Takker du nej til et tilbud om plejebolig, skal du angive årsagen til dette samt oplyse, om du stadig ønsker at stå på ventelisten til plejebolig. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen vil i så fald gå ud fra, at du kan tilbringe ventetiden i egen bolig.

Takker du nej tre gange, bliver du slettet af ventelisten.

Ønsker du på et senere tidspunkt at flytte i plejebolig, er du velkommen til at søge på ny.

Hvordan bliver jeg visiteret?

Du eller dine pårørende (ved fuldmagt) kan kontakte visitationen, for at søge om hjælp til dig i dit hjem.

Hvordan bliver jeg visiteret?

Infomation om plejeboliger

Vi har samlet en lange række oplysninger om vores plejecentre og praktisk infomation i en pjece.

Hent pjecen her
Plejeboliger og seniorcentre