Min kontakt - hjemmebesøg via skærm

Hvad er det: Et hjemmebesøg der foregår via en trykfølsom computerskærm med et videosamtaleprogram. Her kan borgeren og en sundhedsfaglig person tale sammen, alt imens de ser hinanden - uden at være fysisk sammen.

Formålet er, at borgeren både kan tale med og se personalet via en skærm, som kan træde i stedet for det fysiske besøg. Det kan være i de situationer, hvor borgeren skal guides til en given opgave, som fx at indtage sin medicin, eller skal mindes om at drikke vand.

Målgruppe: Borgere, som bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp.

Status: Efter flere forsøg er projektet genstartet i foråret 2015. Projektet har udarbejdet screeningskriterier og udvalgt dedikerede medarbejdere til at gennemføre skærmopkaldene.

I marts 2016 blev pilotprojektet evalueret. Her blev det besluttet, at igangsætte et implementeringsprojekt gældende for hele kommunen, og hvor Rehabiliteringsteamet sammen med Hjemmeplejen har fokus på potentielle borgere til projektet.

Fra 2017 bliver hjemmebesøg via skærm et fast tilbud til borgere i Gladsaxe.

Leverandør: Løsningen, som vi kalder "Min Kontakt", er udviklet af firmaet Welfare Solutions og leveres nu af firmaet EWII Telecare a/s.

Hjælp til seniorer