Elektroniske fakturaer til helbredstillæg

Pensionister med et helbredskort kan få det såkaldte helbredstilskud til diverse behandlinger – herunder tandbehandlinger, fysioterapi og kiropraktorbehandlinger. For at gøre afregningen af dette tilskud nemmere og hurtigere har Gladsaxe Kommune besluttet, at dette fremover skal behandles digitalt.

Afregningen af helbredstilskuddet vil således i fremtiden ske udelukkende elektronisk mellem Gladsaxe Kommune og den pågældende leverandør – den enkelte borger er således ikke med i processen. For borgeren betyder dette mindre besvær og et mindre udlæg ved behandlinger. Leverandøren vil nyde fordel af nem, hurtig og pålidelig afregning.

For vejledning om, hvordan helbredstilskuddet beregnes, læs denne guide

Krav til den digitale faktura

Information om hvordan du som leverandør kan sende din digitale faktura til kommunen kan findes her 

Gladsaxe Kommunes Team Pension kræver, at følgende oplysninger fremgår af fakturaen:

  • CVR- eller SE nummer på afsender af fakturaen
  • Fakturanummer
  • Institutionens EAN-nummer
  • CPR-nummer
  • Leverings/behandlingsdato
  • Antal
  • Fabrikat, varenummer og betegnelse
  • Beløb for hver vare
  • Sygesikringsandel for hver vare
  • Det totale helbredstilskud

Regningen sendes direkte til Team Pension ved at benytte vores EAN nr. 5798 00 869 3359

 

Helbredstillæg