Nedsættelse af TV licens

Er du pensionist eller førtidspensionist, har du mulighed for at ansøge om nedsættelse af TV licens, afhængig af din personlige indkomst.

Du kan få nedsat licens, hvis du modtager folkepension eller førtidspension og samtidig har en personlig tillægsprocent på 100. Det er med andre ord din personlige indkomst, der er afgørende for, om du kan få nedsat licens.

Sådan søger du

Du kan starte ansøgningsskemaet nederst på siden. Blanketten skal underskrives af Gladsaxe Kommune /Team Pension inden den sendes til Danmarks Radio.

Gladsaxe Kommune videresender din ansøgning efter underskrift.

Pension og økonomi