Silkeborg

Vi rejser rundt i Silkeborg fra mandag 28. august til fredag 1. september. Du kan tilmelde dig nederst på siden.

Hvor går turen hen?

Silkeborgturen er med helt nyt indhold, og et nyt indkvarteringssted. Vi skal nemlig bo på Vejlsøhus. På turen vil vi komme lige fra fængsel i Horsens til Øm Kloster og fra sejltur på Gudenåen til Energicenter og Papirfabrik. Det stopper ikke her, vi skal også på Gasmuseum og Saltsyderi.

Hvornår tager vi afsted?

Vi rejser mandag 28. august og er hjemme igen fredag 1. september.

Hvad koster det at komme med på turen?

Prisen pr. person i et i dobbeltværelse er 4.075 kr.
Prisen pr. person i et enkeltværelse er 4.575 kr.
Prisen for ægtefælle, der ikke modtager pension, efterløn eller selvpensionering, er 8.623 kr

Hvad får jeg for pengene?

Alle priser inkluderer bus fra Rådhuset, indkvartering, forplejning u/drikkevarer, udflugter og entré til museer, samt masser af socialt samvær og fællesskab.

Kan alle komme med på turen?

For at komme i betragtning skal du være pensionist, efterlønsmodtager eller selvpensioneret og bosiddende i Kommunen. Du skal være selvhjulpen, gå på trapper og sørge for din egen bagage.

Hvordan tilmelder jeg mig?   

Du kan tilmelde dig via vores online tilmeldingssystem Plan2Learn (du finder linket til systemet nederst på siden), downloade tilmeldingsskemaet eller hente et skema i Borgerreolen i Borgerservice og ydfylde det i hånden. De udfyldte skemaer kan sendes via mail til Annette Borch anbrbo@gladsaxe.dk, afleveres i postkassen i Rådhushallen eller sendes til Gladsaxe Kommune, Trænings- og Plejeafdelingen, Att.: Annette Borch, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg.

Du kan tilmelde dig Danamrksture fra 1. marts 2017

Tilmeldingsfristen er 15. april 2017. Hvis du får plads på turen, får du besked senest 1. maj 2017

Har jeg fået plads på en Danmarkstur?

Hvis du har fået en plads på en Damarkstur sender vi dig et bekræftelsesbrev og program senest i uge 22. Opkrævning for turen bliver sendt særskilt via brev, PBS eller Digital Post.
Øvrige tilmeldte får ikke brev, men er automatisk på venteliste.

Afbestillingsgebyr

Er du blevet tildelt et kursus og efterfølgende melder fra, koster det 500 kroner i afbestillingsgebyr – dog ikke hvis dit afbud skyldes sygdom, og du kan fremvise lægeerklæring eller anden dokumentation på for eksempel indlæggelse.

Programmet for turen

Hvordan er programmet for turen?
Her kan du se programmet for turen rundt i Silkeborg og omegn.

Se programmet her

Online tilmelding

Vil du med til Silkeborg, kan du tilmelde dig online via vores tilmeldingsportal Plan2Learn.

Gå til tilmeldingen

Tilmeldingsskema

Du kan downloade tilmeldingsskemaet til Damnarksturene her. Du kan også hente det i Borgerreolen i Borgerservice.

Hent skemaet her

Kontakt

Exception in template (Designs/GX2014/Paragraph/Contact.cshtml): System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near '='.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(IDbDataAdapter dataAdapter, Boolean withSchema)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(String sql, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Boolean withSchema, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataSet(String sql, String database, IDbConnection connection, IDbTransaction transaction, Boolean withSchema, Dictionary`2 sqlParams)
  at Dynamicweb.Database.CreateDataTable(String sql)
  at DisPlay.DW.Models.ContactPerson..ctor(Type personType, Int32 itemId)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fbcff.GetPersons(Type contactType, String personListName, String heading)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fbcff.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
ClientConnectionId:c31c46a8-a4ec-4ccf-87d2-0fff1ad73eab
Error Number:102,State:1,Class:15
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using System.Text @using CustomModules.GeneralFunctions @using DisPlay.DW.Models @using Dynamicweb.Rendering; @using Dynamicweb.Frontend; @using DisPlay.DW.Models; @* don't delete this line, or you don't have intellisense on some classes!! *@ @using TimeSpan = DisPlay.DW.Models.TimeSpan @functions { private string GetPhoneNumbers() { var numbers = new StringBuilder(); foreach (var phoneNumber in GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList")) { numbers.Append(PhoneNumber.Format(phoneNumber.GetString("Item.OrganizationPhoneNumberList.PhoneNumber"))).Append("<br />"); } return numbers.ToString(); } private string GetContactManagerList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ManagerPerson, "Item.ContactManagerList", "Ledelse"); } private string GetContactPersonList() { return GetPersons(ContactPerson.Type.ContactPerson, "Item.ContactPersonList", "Kontaktperson"); } private string GetPersons(ContactPerson.Type contactType, string personListName, string heading) { var output = new StringBuilder(); var phoneNumbers = new StringBuilder(); foreach (var p in GetLoop(personListName)) { var person = new ContactPerson(contactType, p.GetInteger(personListName + ".Id")); output.Append("<strong>" + person.Title + "</strong><br/>"); output.Append(person.FirstName).Append(" ").Append(person.LastName).Append("<br />"); if (person.ShowEmail && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.Email)) { output.Append("<a href=\"mailto:").Append(person.Email).Append("\">").Append(person.Email).Append("</a>").Append("<br />"); } if (person.ShowWorkPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.WorkPhone)) { phoneNumbers.Append(person.WorkPhone).Append("<br />"); } if (person.ShowMobilePhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.MobilePhone)) { phoneNumbers.Append(person.MobilePhone).Append("<br />"); } if (person.ShowSharedPhone && !string.IsNullOrWhiteSpace(person.SharedPhone)) { phoneNumbers.Append(person.SharedPhone).Append("<br />"); } var phoneNumberOutput = phoneNumbers.ToString(); if (!string.IsNullOrEmpty(phoneNumberOutput)) { output.Append("Telefon: ").Append(phoneNumberOutput).Append("<br/>"); phoneNumbers.Clear(); } } return output.ToString() == string.Empty ? string.Empty : "<h3>" + heading + "</h3>" + output; } private string GetTimeSpans(IEnumerable<TimeSpan> timeSpans) { var output = new StringBuilder(); foreach (var ts in timeSpans) { output.Append(ts.FromDay); if (ts.Closed) { output.Append(": Lukket"); } else { if (!string.IsNullOrEmpty(ts.ToDay)) { output.Append("-" + ts.ToDay); } output.Append(": "); if(!string.IsNullOrEmpty(ts.FromHour)) { output.Append(ts.FromHour).Append(".").Append(ts.FromMinutes); } if(!string.IsNullOrEmpty(ts.ToHour)) { output.Append("-").Append(ts.ToHour).Append(".").Append(ts.ToMinutes); } } output.Append("<br/>"); } return output.ToString(); } } @{ var orgUnitId = GetLoop("Item.Organization").Select(org => org.GetInteger("Item.Organization.Id")).FirstOrDefault(); if (orgUnitId == 0) { return; } var orgUnit = new Organization(orgUnitId); } <div style="width:200px;float:left;" class="contact-box"> <h2>@orgUnit.Name</h2> <p> @if (GetBoolean("Item.ShowAddress")) { @orgUnit.Street<text>&nbsp;</text>@orgUnit.HouseNumber<br> @orgUnit.Zip<text>&nbsp;</text>@orgUnit.City<br> } @if (GetLoop("Item.OrganizationPhoneNumberList").Count > 0) { <text>Telefon: </text> @GetPhoneNumbers() } @if (GetBoolean("Item.ShowFaxNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Fax)) { <text>Fax: </text>@PhoneNumber.Format(orgUnit.Fax)<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowCvrNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.CvrNumber)) { <text>CVR-nummer: </text>@orgUnit.CvrNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEanNumber") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.EanNumber)) { <text>EAN-nummer: </text>@orgUnit.EanNumber<br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Email)) { if (GetGlobalValue("Global:Area.Name") == "kommunen") { <a href="mailto:@orgUnit.Email">@orgUnit.Email</a><br /> } else { <a href="mailto:@orgUnit.Email" id="subsite">@orgUnit.Email</a><br /> } } @if (GetBoolean("Item.ShowSendDigitalEmail") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.DigitalPostAddress)) { <a href="@orgUnit.DigitalPostAddress">Send digital post</a><br /> } @if (GetBoolean("Item.ShowUrlHomePage") && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.HomepageUrl)) { var url = SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl("/Default.aspx?ID=" + orgUnit.HomepageUrl); <a href="@url"> @(orgUnit.HomepageText == "" ? orgUnit.HomepageUrl : orgUnit.HomepageText) </a><br /> } @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes) && !string.IsNullOrWhiteSpace(orgUnit.Notes)) { @orgUnit.Notes } </p> @{ var openingHours = GetTimeSpans(orgUnit.OpeningHours); var phoneHours = GetTimeSpans(orgUnit.PhoneHours); } @if (GetBoolean("Item.ShowOpenHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(openingHours)) { <h3>Åbningstider</h3> <p> @openingHours </p> } @if (GetBoolean("Item.ShowPhoneHours") && !string.IsNullOrWhiteSpace(phoneHours)) { <h3>Telefontider</h3> <p> @phoneHours </p> } @GetContactManagerList() @GetContactPersonList() </div>
Danmarksture