Virtuel genoptræning

Hvad er det: Virtuel træning er muligheden for, at borgeren i forbindelse med genoptræning kan træne i sit eget hjem. Borgeren får opsat en skærm derhjemme, som med et kamera kan registrere bevægelser og give besked om bevægelserne udføres korrekt. Hvis ikke bevægelsen er udført korrekt, får borgeren en tilbagemelding på dette.

Formålet er at afprøve en skærmløsning, så borgeren kan træne i egen bolig i stedet for at møde op på et træningshold. På den måde kan borgeren træne, når lysten er der og gerne oftere, hvis der er kræfter til det. Træningsprogrammet er individuelt og forløbet af træningen følges af en terapeut på Træningscenter Gladsaxe.

Målgruppe: Borgere, som er bevilget træning og som profiterer af at træne derhjemme. Træningscenter Gladsaxe udpeger de borgere, som dette projekt kan gavne.

Status: Teknologien har været afprøvet til borgere indlagt på en rehabiliteringsplads på Træningscenter Gladsaxe samt borgere i eget hjem. Omfanget af borgere, der har gavn af denne teknologi, ligger endnu ikke fast, da træningsteknologien fortsat er under udvikling. Erfaringen er indtil videre, at der er behov for individuel tilpasning og vejledning hos borgere, der træner foran en skærm. Derfor oplever personalet endnu ikke, at teknologien er tidsbesparende, men det øger borgernes mulighed for at træne mere.

Træningsprogrammerne inkluderer nu også øvelser til borgere med generelt nedsat funktionsevne, hjerte-karsygdomme, gigt og KOL.


Projektet løber til og med 2017.

Leverandør: Welfare Denmark

Seniorer og sundhed