Tilskud til behandling hos fodterapeut

Alle borgere med diabetes, kan én gang om året få 50 % tilskud til at få lavet fodstatus og risikovurdering hos en Statsautoriseret Fodterapeut.

Rsikovurdering

Fodterapeuten laver en risikovurdering af dine fødder ved den årlige fodstatus. Det er for at undersøge, om du er i risiko for eller måske allerede har udviklet komplikationer til din diabetes. Risikovurderingen har betydning for hvilke af de fire risikogrupper, du kommer til at tilhøre – og dermed også hvor mange behandlinger hos fodterapeuten, du kan få tilskud til.

Fodterapeuten skal sende resultatet af undersøgelserne til din diabetesbehandler.

Hvordan får du en henvisning til fodterapeut

Den læge, der er din diabetesbehandler, skal lave en henvisningen til fodterapeut. Du bestemmer selv, hvilken fodterapeut du vil benytte. Kontakt din diabetesbehandler, hvis du ikke har en henvisning.

Hvis du skifter læge, er det vigtigt, at du fortæller det til din fodterapeut, så resultatet af din fodstatus bliver sendt til den rigtige læge.

Hvilken risikogruppe tilhører du?

Fodterapeuten laver en vurdering (fodstatus) på baggrund af dine fødders tilstand og din generelle helbredstilstand, som gælder i 12 måneder. Hvis dit helbred forværres i løbet af de 12 måneder, og hvis det har betydning for dine fødder, skal fodterapeuten lave en ny vurdering. Herefter starter forløbet forfra, og der skal igen gå 12 måneder inden næste fodstatus, med mindre der igen sker ændringer.

Antallet af behandlinger med tilskud, du får, afhænger af, hvilken risikogruppe du tilhører. 

De fire risikogrupper

Personer, der er placeret i risikogruppe 2-4, kan udover tilskud til fodbehandling også modtage tilskud til behandling med neglebøjler (nedgroede negle), hvilket ikke tæller med i opgørelsen af de årlige behandlinger. 

Gruppe 1 (lav risiko for fodsår)
Ingen tilskudsberettigede behandlinger udover årlig fodstatus og risikovurdering til personer med:

 • Normal følesans (ingen neuropati)
 • Ingen fejlstillinger, der kræver behandling
 • Normalt kredsløb og fodpuls (dvs. ikke nedsættelse af blodforsyning)

Gruppe 2 (mellem risiko for fodsår)
Maksimalt fire tilskudsberettigede behandlinger udover årlig risikovurdering til personer med:

 • Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
 • Ikke blodforsyningsnedsættelse (almindeligt kredsløb/fodpulse)

Eller mindst en af følgende risikofaktorer:

 • Dannelse af hård hud afledt af fejlstillinger
 • Fedtvævsatrofi
 • Negleforandringer
 • Væsentligt nedsat syn

Gruppe 3 (mellem risiko for fodsår med særlige behov)
Maksimalt ni tilskudsberettigede behandlings-ydelser udover årlig risikovurdering til personer med:

 • Neuropati (dvs. vibrationssans >25)
 • Blodforsyningsnedsættelse (dårligt kredsløb/manglende fodpulse)

Eller mindst en af følgende risikofaktorer:

 • Tidligere diabetiske fodsår
 • Udbrændt charcot fod
 • Væsentligt nedsat nyrefunktion

Gruppe 4 (høj risiko for fodsår)
Tilskudsberettigede behandlingsydelser efter behov til personer med:

 • Diabetiske fodsår
 • Aktiv charcot fod
 • Tidligere amputation
 • Iskæmi (moderat eller nedsat blodforsyning)

Bortset fra personer med iskæmi og tidligere amputationer vil man normalt kun midlertidigt befinde sig i risikogruppe 4.

Diabetes