Sådan søger du tilskud til test- og injektionsmaterialer

Sådan søger du tilskud til test- og injektionsmaterialer:

  1. Praktiserende læge eller diabetesambulatorium skal dokumentere, at du har diabetes - samt hvilken type diabetes det drejer sig om, og hvordan den behandles. Det kan enten ske ved, at dit behandlersted sender en blanket med denne dokumentation til hjælpemiddelgruppens sikre mail hjaelpemidler@gladsaxe.dk , eller ved at du ansøger digitalt via borger.dk
  2. Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du ringe til Hjælpemiddelgruppen på telefon 39 57 55 82 eller du kan sende en mail til hjaelpemidler@gladsaxe.dk

Tilskud til test- og injektionsmaterialer til borgere med diabetes