Samarbejdet mellem de praktiserende læger og Gladsaxe Kommune

På denne side kan du finde de rapporter, der er lavet om samarbejdet mellem de praktiserende læger i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune.

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte koordinator for almen praksis Kirsten Gerholt. Tlf.: 39575760-eller mail:kirger@gladsaxe.dk

Rapport om samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og de praktiserende læger i Gladsaxe 2016.
De praktiserende læger i Gladsaxe kommune har udfyldt en spørgeskemaundersøgelse, som skal tjene til en optimering af samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de prakiserende læger og fortsat udvikling på området. Du kan læse den fulde rapport her.

Rapport om samarbejdet mellem Gladsaxe kommune og de praktiserende læger i Gladsaxe 2015
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelsen fra 2015, blev følgende konkluderet.
Nyhedsbrevene kan fortsat betragtes som en god kommunikationsvej, og vil blive udsendt til de praktiserende læger 8-10 gange pr. år. Praksiskonsulentordningen er en styrkelsen af samarbejdet mellem almen praksis og kommune. Samlet set vurderes samarbejdet med kommunen tilfredsstillende og de opfølgende hjemmebesøg er kommet godt fra start. Du kan læse den fulde rapport her.

Til almen praksis