Pårørende

Som pårørende til en veteran, hva enten du er forældre, ægtefælle, barn eller søskende - oplever du måske, at det kan være svært både op til, under og efter udsendelsen.

Råd og vejledning

Har du brug for råd og vejledning i forhold til bekymringer om dit eget eller veteranens helbred, familiens trivsel, eller brug for psykologsamtaler er der forskellige muligheder i Gladsaxe Kommune. 

Akuttilbuddet

Få hjælp ved akut psykisk krise - Ring eller sms til 20 35 38 31. Akuttilbuddet har åbent døgnet rundt - alle ugens dage.

Læs om akuttilbuddet

Psykologisk korttids rådgivning

I De frivilliege hus i Bagsvard ha du mulighed for at komme til til et gratis og ananymt psykologisk rådgivningsforløb.

Psykologisk korttids rådgivning

PPR

Pædogogisk-Psykologisk Rådgivning giver råd og vejledning til at hjælpe børn og unge, der har vanskeligheder.

PPR

Patient- og pårørendevejledning

Du og dine pårørende kan få hjælp i forhold til de spørgsmål og tanker, der kan opstå undervejs i forløbet.

Patient- og pårørendevejledning

Psykologisk ungerådgivning

Anonym psykologisk rådgivning til dig der er mellem 15-25 år. Ingen problemer er for store, og ingen er for små.

Psykologisk rådgivning

Støtte til børn og familier

I Gladsaxe har vi en række tilbud, der er specielt rettet mod børn, unge og familier.

Støtte til familier, børn og unge

Familie- og UngeCentret

Gladsaxe Familie og UngeCenter tilbyder hjælp til familier og unge, som oplever at være havnet i problemer, de selv har svært ved at løse.

 

Familie- og UngeCentret
Tilbud til veteraner