Leverandør til kommunen

Gladsaxe Kommune køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 800 millioner kroner. Målet er, at så meget som muligt indkøbes på flerårige aftaler.

De store aftaler med kommunen på varer og tjenesteydelser bliver indgået enten ved egne udbud, ved fælleskommunale udbud eller via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Mindre aftaler med kommunen foregår i højere grad via direkte dialog og forhandling med leverandørerne, hvorefter der typisk bliver indgået en ét- eller flerårig indkøbsaftale med de valgte leverandører.

Gladsaxe Kommune har en politik om at alle indgåede aftaler er "skal-aftaler" dvs. at aftalerne som hovedregel gælder for alle afdelinger og institutioner i hele kommunen samt at aftalerne skal anvendes i videst mulige omfang.

 

Udbudsplan for Gladsaxe Kommune

Onsdag 27. maj 2015

Gladsaxe Kommune laver løbende udbudsplaner for de kommende år. Udbudsplanerne er angivet med forventede tidspunkter, da forhold kan gøre at tidsplanerne rykkes eller udbudsformen ændres.

Udbudsplan 2015-16 

Indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommunes gældende indkøbspolitik blev vedtaget af Gladsaxe Byråd d. 14. maj 2014. Kommunens leverandører kan i indkøbspolitikken læse, efter hvilke mål, krav og retningslinjer kommunen ønsker at købe ind.

Indkøbspolitik for Gladsaxe Kommune

Kontakt

Indkøbsafdelingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 22
indkoeb@gladsaxe.dk