Hegnsynet

Efter hegnslovens §§ 27 – 29 nedsætter Byrådet et hegnssyn bestående af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes af Byrådet til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og 1 medlem skal være bygningskyndigt.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Hegnsynets opgaver her.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Peter Berg Nellemann (A), formand
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A) 

Kristian Erland Jensen (B)
Stedfortræder: Bjarne Tolboe Christiansen (B)

Carl-Erik Andersen (V)
Stedfortræder: Ebbe Skovsgaard (V)
 

Nævn