Skatteankenævnet

Skatteankenævnet afgør klager over SKATs afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Som følge af en ændring i klagestrukturen på skatteområdet er en ny bekendtgørelse om opdelingen i skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn er trådt i kraft 01.11.2013. Efter denne ændring etableres der 10 ankenævn, der fungerer både som skatteankenævn og vurderingsankenævn, 19 skatteankenævn og 10 vurderingsankenævn. Der sker en reduktion af det samlede antal af medlemmer af skatte-, vurderings- og fællesankenævn fra 346 til 266.

Denne ændring betyder også at Gladsaxe Kommune nu indgår i Skatteankenævnskreds Nærum sammen med Rudersdal, Lyngby-Tårbæk og Gentofte kommuner. Kommunen har fået tildelt 3 pladser i skatteankenævnet. 

Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne og en stedfortræder for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ankenævnskredsen omfatter, jf. Skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3.

Pladserne i skatteankenævnet fordeles af skatteministeren mellem nævnets kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. 

Byrådet skal indstille en person til hver af kommunens 3 pladser i nævnet og en person som personlig stedfortræder for hver. Alene personer, der er valgbare til Byrådet, kan indstilles. Det betyder at såvel personer der er medlem af Byrådet, som personer, der ikke er, kan indstilles.

Funktionsperioden for skatteankenævnet er 4 år fra 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode starter (næste funktionsperiode er 01.07.2014-30.06.2018).

Byrådet skal indstille 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til kommunens pladser i skatteankenævnet. 

Medlemmer

Jens Thind-Andersen (A)
Stedfortræder: Leon Friis Jørgensen (A)

Lars Kallehauge (F)
Stedfortræder: Poul Reher Jensen (F)

Steen Aksel Gerner (V)
Stedfortræder: Finn Geslau (V)

Nævn