Vurderingsankenævnet

Vurderingsankenævnet afgør klager over SKATs afgørelser efter 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme og 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Som følge af en ændring i klagestrukturen på skatteområdet er en ny bekendtgørelse om opdelingen i skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn trådt i kraft 01.11.2013. Efter denne ændring etableres der 10 ankenævn, der fungerer både som skatteankenævn og vurderingsankenævn, 19 skatteankenævn og 10 vurderingsankenævn. Der sker en reduktion af antallet af medlemmer af skatte-, vurderings- og fællesankenævn fra nu 346 til 266.

Gladsaxe Kommune indgår stadig i Vurderingsankenævn Frederiksberg og Københavns Omegn.

Nævnet består af Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Ballerup, Dragør, Tårnby og Frederiksberg kommuner, og har 7 medlemmer. Gladsaxe har fortsat 1 ud af nu kun 7 pladser (mod tidligere 9) i vurderingsankenævnet. 

Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne og en stedfortræder for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ankenævnskredsen omfatter, jf. skatteforvaltningslovens § 8 stk. 3.

Pladserne i vurderingsankenævnet fordeles af skatteministeren mellem nævnets kommuner med udgangspunkt i indbyggerantallet i kommunerne pr. 1. januar i det kalenderår, hvor den ordinære funktionsperiode begynder. 

Byrådet skal indstille en person til kommunens plads i nævnet og en person som personlig stedfortræder for denne. Alene personer, der er valgbare til Byrådet, kan indstilles. Det betyder at såvel personer der er medlem af Byrådet, som personer, der ikke er, kan indstilles.

Funktionsperioden for vurderingsankenævnet er 4 år fra 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode starter (næste funktionsperiode er 01.07.2014-30.06.2018). 

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Hans Genefke Jørgensen (Ø)
Stedfortræder: Kenn Schoop (Ø)

Nævn