Dagtilbudsrådet

Valgt i henhold til styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe kommunes daginstitutioner og dagpleje.

Rådets opgaver er:

  • at formidle og sikre samarbejde mellem Børne- og Undervisningsudvalget, den kommunale administration og daginstitutionernes brugere og ansatte
  • at drøfte kommunenes overordnede og fremtidige daginstitutionspolitik
  • at drøfte planforslag af betydning for daginstitutionerne og dagplejen
  • at drøfte generelle pædagogiske forhold og
  • at afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet

Se medlemmer udpeget af byrådet nedenfor, og læs mere om dagtilbudsrådet og dets yderligere medlemmer her.

Råd