Det grønne råd

Byrådet besluttede 10.02.2010 at omdanne Gladsaxe Miljø- og Energiråd til ”Det Grønne Råd”. Det Grønne Råd er oprettet med det mål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale foreninger og organisationer om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet skal drøfte ideer for indsatsen på det grønne område, bidrage med viden ved udarbejdelse af planer på området og være i dialog omkring implementeringen af disse. Rådet kan herudover også på eget initiativ komme med udtalelser. 

Det Grønne Råd består af 21 medlemmer: 

Miljøudvalgets medlemmer
2 medlemmer udpeget af byrådet blandt borgere med en særlig interesse for klima og miljø
12 medlemmer fra lokale foreninger og institutioner.

Miljøudvalgets formand er formand for rådet.

Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Der udnævnes stedfortrædere for de udpegede medlemmer.

Her kan du se alle medlemmer af Det Grønne Råd

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Claus Wachmann (B)
Stedforrtræder: Lis Smidsholm (B)

Anne Backlund (Ø)
Stedfortræder: Jack Eg Nielsen (Ø)

Råd