Medlemmer af Det Grønne Råd

Formand:

Tom Vang Knudsen (A)
formand for Miljøudvalget

Medlemmer:

Ole Skrald Rasmussen (A)
medlem af Miljøudvalget

Eva Nielsen(A)
medlem af Miljøudvalget

Susanne Palsig (F)
medlem af Miljøudvalget

Trine Henriksen(Ø)
medlem af Miljøudvalget

Michele Fejø (I)
medlem af Miljøudvalget

Kim Wessel-Tolvig (V)
medlem af Miljøudvalget

Jan Stapelfeldt Weberg
Boligselskabernes Sammenslutning

Leon Friis Jørgensen
Boligselskabernes Sammenslutning

Kurt Loftkjær
Danmarks Naturfredningsforening

Benedicte Leyssac
Dansk Cyklist Forbund

Knud Flensted
Dansk Ornitologisk Forening

Anne Merete Palmgren
Friluftsrådet

Kai E. Andersen
Fagbevægelsen

ingen
Erhvervssammenslutningen

Flemming Bruun
Grundejerforeningernes Sammenslutning

Torben Sønnichsen
Grundejerforeningernes Sammenslutning

Kim Christiansen
Lokal Agenda 21

Kirsten Ilkjær
Lokal Agenda 21

Claus Wachmann (B)
Udpeget af Byrådet

Anne Backlund (Ø)
Udpeget af Byrådet

Det grønne råd