Handicaprådet

Efter § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsætter Byrådet et handicapråd. Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, ligesom Byrådet hører Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Gladsaxe Kommunes Handicapråd består af 14 medlemmer, som udpeges således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal som de medlemmer, der repræsenterer Byrådet. Medlemmerne og deres stedfortrædere skal være myndige og bosiddende i kommunen. Handicaprådet vælger selv sin formand.

Handicaprådet består af følgende medlemmer:

6 medlemmer indstilles af Danske Handicaporganisationer
1 medlem udpeges blandt de lokale handicaporganisationer
Byrådet udpeger 7 medlemmer

Der udpeges tillige personlige stedfortrædere. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Her kan du se alle medlemmer af Handicaprådet

Gladsaxe Kommunes Handicapråd skal arbejde for at skabe lige muligheder for handicappede. Rådet kan arbejde med alle handicaprelaterede spørgsmål i Gladsaxe Kommune. Rådet kan selv tilrettelægge sit arbejde inden for disse rammer.

Handicaprådet videresender henvendelser om tilgængelighed til Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Gladsaxe, som giver råd og vejledning om tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder. 

Ulighed i sundhed - for mennesker med handicap

Kom til en aften i godt selskab med tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, når der onsdag 22. marts klokken 18-21 er dialogmøde om, hvordan sundhedsrisici og sygdomme er skævt fordelt i samfundet. Det foregår på Kellersvej 11, 2860 Søborg.

Se mere på gladsaxe.dk/ulighedisundhed 

Tilmeld dig her

Handicaprådets tilgængelighedsgruppe

Tilgængelighedsgruppen i Gladsaxe Kommune undersøger tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder.

Du kan få gruppen på besøg i forbindelse med ny- og ombyggerier for at sikre tilgængeligheden for borgere med handicap.

Læs mere
Råd