Skolerådet

Skolerådet er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægt for Gladsaxe kommunes skolevæsen § 22-26 som et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen.

Rådets opgaver er:

  • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet,
  • at drøfte sektorplanforslag af betydning for skolerne,
  • at drøfte generelle pædagogisk forhold,
  • at afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet, og
  • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det.

Læs mere om Skolerådet og øvrige instanser med forældreindflydelse her

Råd