Skolebestyrelser

Byrådet kan bestemme, at et af dets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder som observatør uden stemmeret, jf. Lov om folkeskolen § 42, stk. 3. 

Læs mere om de enkelte skolebestyrelser på skolernes egne hjemmesider.

 

Andre udvalg, råd og nævn