Folkeoplysningsudvalget

Efter Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal en kommunalbestyrelse oprette et udvalg med repræsentation for den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningslovens område.

Der er ikke krav til sammensætningen af udvalget udover, at udvalget skal have en bred repræsentation og sammensætning efter de lokale forhold, og der skal være repræsentation af den folkeoplysende virksomhed, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget består af mindst 7 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af et mindretal valgt af Byrådet blandt dets medlemmer og et flertal, der består af repræsentanter for folkeoplysende foreninger i kommunen.

Af vedtægterne fremgår, at Byrådet vælger 3 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, herunder formanden. 

Der vælges 3 byrådsmedlemmer og udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. 

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Lars Abel (C), formand
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Tom Vang Knudsen (A)
Stedfortræder: Katrine Skov (A)

Pia Skou (V)
Stedfortræder: Kim Wessel-Tolvig (V)  

Udvalg