Valgbestyrelsen

Der vælges 5 byrådsmedlemmer samt 5 stedfortrædere til valgbestyrelsen, jf. Lov om kommunale valg §§ 13-15, Lov om valg til Folketinget §§ 23-28 og Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet § 16

Valgbestyrelsen varetager opgaver i forbindelse med folketingsvalg, kommunalvalg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. 

Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen. Formandens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den gruppe, hvortil formanden hører – jf. styrelseslovens § 25, stk. 2.

Byrådet vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. 

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Trine Græse (A), formand
Stedfortræder: Katrine Skov (A)

Karin Søjberg Holst (A) næstformand
Stedfortræder: Ole Skrald Rasmussen (A)

Serdal Benli (F)
Stedfortræder: Susanne Palsig (F)

Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Flemming Holst (Ø)

Kristian Niebuhr (O)
Stedfortræder: Klaus Kjær (O) 

Udvalg