Økonomiudvalget og Stående udvalg

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Byrådets medlemstal.


Byrådet har oprettet to § 17, stk. 4 udvalg.
Under Miljøudvalget har man oprettet et udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området og under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har man oprettet et udvalg for etablering af spillested.

§ 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området
 

Dagsordener og referater

Byrådets og udvalgenes dagsordener og referater er offentligt tilgængelige og kan altid findes på gladsaxe.dk.

Dagsordener og referater
Byråd og udvalg