Økonomiudvalget og stående udvalg

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Byrådets medlemstal.

Socialudvalg
Gladsaxe Kommune har ikke noget Socialudvalg, men har fordelt de sociale opgaver i andre relevante fagudvalg som Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Seniorudvalget.

Byrådet har oprettet to § 17, stk. 4 udvalg
Under Miljøudvalget har man oprettet et udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området og under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har man oprettet et udvalg for etablering af spillested.

§ 17, stk. 4 udvalg for byliv i klimatilpasningen af Buddinge området
 

Dagsordener og referater

Byrådets og udvalgenes dagsordener og referater er offentligt tilgængelige og kan altid findes på gladsaxe.dk.

Dagsordener og referater
Byråd og udvalg