Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Området omfatter Gladsaxe Bibliotekerne, Bibliografen, Musik- og Billedskolen samt en
række andre kulturtilbud inden for billedkunst og teater, idrætsanlæg, Telefonfabrikken,
øvrige fritidsbygninger samt tilskud til foreninger og aftenskoler.

Dagsordener og referater

Byrådets og udvalgenes dagsordener og referater er offentligt tilgængelige og kan altid findes på gladsaxe.dk.

Dagsordener og referater
Økonomiudvalget og stående udvalg