Miljøudvalget

Miljøudvalget er ansvarlig for de områder, der omfatter miljø, vandløb, vandforsyning, spildevand, renovation og fjernvarme.
Kommunen fungerer som myndighed på de pågældende områder, mens Nordvand A/S står for drifts- og anlægsopgaverne på vandforsynings- og spildevandsområdet. Desuden udføres vedligeholdelsesarbejde på fjernvarmenettet. 

By- og Miljøforvaltningen er sekretariat for udvalget. 

Økonomiudvalget og stående udvalg