Trafik- og Teknikudvalget

Trafik- og Teknikudvalget varetager vejvedligeholdelse, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, vedligeholdelse af
offentlige parker og grønne arealer, genbrugsstationen, byggesagsbehandling, digitale kort
på Gladsaxes hjemmeside samt skadedyrsbekæmpelse.

Økonomiudvalget og stående udvalg