Frikommune

Gladsaxe Kommune er sammen med Gentofte blandt de ni kommuner, som er udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012 til udgangen af 2015. Med status som frikommuner arbejder Gladsaxe og Gentofte for et øget samarbejde, mindre bureaukrati og en styrkelse af den kommunale service til glæde for borgerne.

Hvad er frikommuneprojektet

Gentofte og Gladsaxe kommuner samarbejder i forvejen om en række opgaver og får nu mulighed for at afprøve, hvordan de friere rammer kan udnyttes til at videreudvikle den kommunale service. De to kommuner ønsker især at samarbejde om en helhedsorienteret og styrket indsats på ungeområdet i forhold til skole, uddannelse og job, samt et farvel til nogle af de unødvendige regler og proceskrav, som de kommunale administrationer i dag er underlagt.

Læs mere om frikommuneprojektet