Lokalplaner i høring

Find akturelle lokalplaner i høring.

Læs mere

Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å

Torsdag 27. oktober 2016

Miljøudvalget har besluttet at sende "Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å" i høring frem til 6. marts 2017.

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvands-projekt

Fredag 13. januar 2017

Gladsaxe Byråd vedtog den 18. januar 2017, at sende VVM-redegørelse for Kagsåparkens Regnvandsprojekt, tillæg til spildevandsplan og vandløbsreguleringssag i offentlig høring.

Læs mere

Cykelstier på Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej

Torsdag 27. oktober 2016

Trafik- og Teknikudvalget har besluttet at afholde et borgermøde og en tredje offentlig høring. Gladsaxe Kommune indbyder til borgermøde mandag d. 21. november kl. 19.00 på Stengård Skole. Den nye høring er offentlig i perioden 27. oktober – 5. december.

Læs mere