Lokalplaner i høring

Find akturelle lokalplaner i høring.

Læs mere

Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å

Torsdag 27. oktober 2016

Miljøudvalget har besluttet at sende "Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å" i høring frem til 6. marts 2017.

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvands-projekt

Tirsdag 20. juni 2017

Gladsaxe og Herlev Kommuner har vedtaget at sende VVM-redegørelsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet offentlig høring.

Læs mere

Ny midlertidig adgangsvej til Mørkhøj Erhvervskvarter

Mandag 29. maj 2017

Trafik- og Teknikudvalget afholder et borgermøde og en offentlig høring vedrørende en ny midlertidig adgangsvej til Mørkhøj Erhvervskvarter. Baggrunden er et ønske om at sikre ordentlige adgangsforhold for ansatte og besøgende i erhvervskvarteret, mens arbejdet med etablering af letbanen i Ring 3 pågår. 

Borgermødet afholdes mandag den 12. juni 2017 kl. 19.00 til 21.00 i kantinen hos Gladsaxe Kommune, Driftsafdelingen, Turbinevej 10. Fristen for høringssvar er 10. juli 2017.

Læs mere