Lokalplaner i høring

Find akturelle lokalplaner i høring.

Læs mere

Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å

Torsdag 27. oktober 2016

Miljøudvalget har besluttet at sende "Forslag til fælles vandløbsregulativ for Værebro Å" i høring frem til 6. marts 2017.

Læs mere

Offentlig høring om Kagsåparkens Regnvands-projekt

Tirsdag 20. juni 2017

Gladsaxe og Herlev Kommuner har vedtaget at sende VVM-redegørelsen for Kagsåparkens Regnvandsprojekt i fornyet offentlig høring.

Læs mere