Forslag til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvejen

Byrådet har 09.11.2016 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 245 for Tobaksbyen nord for Tobaksvejen til offentlig høring.

Lokalplanens formål er at der kan opføres en samlet bebyggelse til boliger og en mindre andel kontor- og serviceerhverv i en del af Tobaksbyen.

Offentlig høring

Forslaget er til offentlig høring fra 15.11.2016 til 17.01.2017.

Download forslag til lokalplan 245 her

Desuden kan du se forslaget på kommunens biblioteker, og du kan få det udleveret i By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Hvis du har indsigelser og ændringsforslag, skal du senest 17.01.2017 sende dem på e-mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Byråd, By- og Miljøforvaltningen, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg.

Borgermøde

Gladsaxe Byråd inviterer til borgermøde mandag 9. januar 2016 kl. 18.30 i Rådhuskælderen på Gladsaxe Rådhus. Tilmelding til mødet skal ske senest tirsdag 3. januar på telefon 39 57 50 43 eller byplanoglandskab@gladsaxe.dk.

Miljøvurdering

Miljøvurdering af planforslaget fremlægges til høring parallelt med planforslaget jfr. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen indgår som en del af redegørelsen i lokalplan 245.

Retsvirkning

Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet, må der ikke ske ændringer på de ejendomme, der er omfattet af forslaget. 

Politik