Budget 2018-2021

Borgmester Trine Græse offentliggjorde den 22. august 2017 sit oplæg til budget 2018-2021

Læs her Borgmesterens oplæg til Budget 2018-2021

Hvordan bliver budgettet til

I Gladsaxe Kommune starter budgetlægningen i april måned, når Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret.

Budgetcirkulæret 2018-2021 (PDF, nyt vindue), blev godkendt på Økonomiudvalget den 4. april 2017, det indeholder principper for budgetlægningen for det kommende budgetår 2018 og for de følgende 3 år 2019 til 2021. Det indeholder også en tidsplan for budgetprocesen 2018-2021.

Læs også afsnittet Budgettets forudsætninger.

Budget