Regler og regulativer

Styrelsesloven og bekendtgørelse om Budget- og regnskabssystemet i kommuner og amtskommuner fastlægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter og regnskaber.

Styrelsesloven fastlægger, at det er Byrådet, der har bevillingsmyndigheden. Derfor er det Byrådet, der giver bemyndigelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Bekendtgørelsen om budget- og regnskabssystemet indeholder yderligere regler for bevillinger. Driftsbevillinger skal som minimum være specificeret på udvalgsniveau, mens anlægsbevillinger skal knyttes til hvert enkelt anlægsarbejde. Der kan dog gives rammebevillinger til mindre, nært beslægtede anlægsarbejder. 

Ud over de generelle regler har Gladsaxe Byråd vedtaget en række regler og regulativer for den økonomiske styring i kommunen. 

  • Budget- og regnskabsregulativ (PDF, åbner i et nyt vindue) indeholder både regler for budgetlægningen, bogføringen og regnskabsaflæggelsen i kommunen.
  • Revisionsregulativet (PDF) fastlægger reglerne for, hvordan revisionen skal foregå i kommunen.
  • Regulativ for bevillingssystemet for Gladsaxe Kommune (PDF, åbner i et nyt vindue) fastlægger rammerne for tildeling af bevillinger til driftsudgifter og anlægsudgifter. Driftsbevillinger gives som rammebevillinger, mens anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvert udvalg får tildelt minimum 2 driftsbevillinger. Den ene bevilling er til løn- og pensionsudgifter. Den anden er til øvrige driftsudgifter. Regulativet for bevillingssystemet indeholder også regler for kontrol af bevillingerne.  
  • Regler for administration af bevillingsrammer (PDF, åbner i et nyt vindue) fastsætter de overordnede regler for, hvordan bevillingerne skal bruges. Det handler blandt andet om, hvornår budgetbeløb må omplaceres inden for den enkelte bevillingsramme. 
  • Retningslinier for tillægsbevillinger (PDF, åbner i et nyt vindue) fastsætter regler for ændringer i budgetbeløb fx i forhold til formålet med bevillingen. Retningslinjer for tillægsbevillinger indeholder de overordnede regler for overførsel af budgetbeløb fra et budgetår til et andet.  

Økonomi