Projekter i Bagsværd

Gladsaxe Kommune har tre projekter i gang i Bagsværd. Salg af den gamle Bagsværd Skole Omdannesle af det nordlige erhvervskvarter til et projekt til videreførelse af helhedsplanen for Bagsværd Bypark Plan for Bagsværd Bymidte.

En helhedsplan for Bagsværdlund - den gamle Bagsværd Skole

Visionen for området ved gamle Bagsværd Skole er, at den skal omdannes til et grønt og attraktivt boligområde. Helhedsplanen for området beskriver, at boligerne skal udføres som rækkehuse i 2-3 etager, der omkranser en fælles grøn fælled i midten af området. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupsvej kan der bygges lidt højere i 2-5 etagers standbebyggelser. her bliver der mulighed for både erhverv og etageboliger. Efter en navnekonkurrence blev områdets nye navn, Bagsværdlund, vedtaget.
Læs mere om Bagsværdlund


En helhedsplan for Bagsværd Bypark

Visionen for Bagsværd Bypark er, at det skal blive til et attraktivt byområde med en blanding af boliger og detailhandel samt offentlig og privat kontor- og servicevirksomhed. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel.
Læs mere om Bagsværd Bypark


Bagsværd Bymidte

Byrådet har vedtaget et kommuneplantillæg for bymidten. Planen indeholder en vision for, hvordan bymidten kan styrkes som centerområde med flere butikker og indbydende byrum som rammer om et aktivt byliv. Der skal skabes et sammenhængende butiksstrøg langs den sydlige del af Bagsværd Hovedgade, hvor butikkerne har åbne facader ud mod gaden. Bagsværd Torv og År 2000- pladsen udpeges som bymidtens centrale mødesteder, hvor der ønskes gennemført forbedringer. Planen udstikker rammerne for placering ca. 10.000 m² nyt butiksbyggeri på den sydlige del af hovedgaden, hvor der også skal være flere boliger og kontorer, klinikker m.v. Parkering til nybyggeriet skal ske i parkeringshuse og parkeringskældre.
Læs mere om visionen for Bagsværd Bymidte

 

 

Byplanlægning