Gladsaxe har frikommunestatus

Gladsaxe Kommune er sammen med Gentofte blandt de ni kommuner, som er udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012 til udgangen af 2015. Med status som frikommuner arbejder Gladsaxe og Gentofte for et øget samarbejde, mindre bureaukrati og en styrkelse af den kommunale service til glæde for borgerne.

Gladsaxe er frikommune for børn og unge

Som frikommune får Gladsaxe friere rammer til blandt andet at styrke indsatsen for børn og unge i skolerne, på ungdomsuddannelserne, og på jobmarkedet. Det gøres i samarbejde med Gentofte.

Hvad er frikommuneprojektet?
Planer, politikker og visioner