Byrådet møder grundejerne

Mandag 24. april 2017 kl. 18-20.30 i Rådhushallen på Gladsaxe Rådhus

Gladsaxe Kommune holder hvert år et møde for alle bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeningerne. Her er der mulighed for at møde byrådet, høre om relevant nyt for grundejere og drøfte forskellige generelle problemstillinger. 

Tema om biofaktor og byggemuligheder i villaområderne
Kom i år og vær med til at drøfte nye muligheder for varieret byggeri i villaområderne, herunder byggeri i to etager, to-familiehuse og dobbelthuse. Vi sætter også fokus på begrebet ”biofaktor”, som er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i forslag til Kommuneplan 2017 hvor høringsfristen udløber netop dagen efter mødet. Aftenen er alle tiders chance for at lade politikerne høre jeres mening.

Stil spørgmål
Byrådet vil gerne vide, hvad grundejerne er optaget af. Derfor har der indtil 19. marts været mulighed for at sende spørgsmål til byrådet. Alle spørgsmål bliver besvaret og sendt til mødedeltagere og lagt her på hjemmesiden inden selve mødet i april.

Tilmelding er nødvenig, da mødet begynder med god mad
Invitation til mødet er sendt til alle grundejerforeninger. Tilmeldingfristen er nu overskredet. Deltagerlisten kan ses nedenfor.

Orienter dig inden mødet

 

Fuldt Rådhus og gode input begge veje ved mødet 24. april 2017

Grundejernes møde med Byrådet

De fleste Grundejerforeningerne var repræsenteret og debatten var livlig, da Byrådet havde sit årlige møde med dem. Grundejerforeningerne havde inden mødet fået svar på alle deres stillede spørgmål, så der var god tid til temaet Bæredygtigt byggeri og BIOfaktor i Gladsaxe. Der var politikere ved alle borde, som deltog aktivt i debatten og som sidst på aftenen opsumerede grundejernes gode, velbegrundede meninger.
Aftenens program
Deltagerliste
Besvarelsen af konkrete spørgsmål fra Grundejerforeningerne
Opsamling fra mødet med Grundejerforeningerne


Deltagerne så, hørte og debatterede

I Rådhushallen var der en informativ udstilling om begrebet BIOfaktor, nye byggemuligheder i bæredygtige boligområeder. Efter middagen i Rådhushallen holdte Bychef Britt Vorgod Pedersen oplæg om aftenens tema i byrådssalen og lagde op til debat.
Plakater om BIOfaktor
Plakater om Bæredygtige boligområder/nye byggemuligheder 
Britt Vorgods oplæg, hvor debatspørgsmålene ligger allernederst.
 

Grundejerforeningerne i Gladsaxe

Midt i rummet hang en plakat, med markering af alle de Grundejerforeninger, som var tilstede. Herunder er også link til et aktivt WEB-kort med samlige Grundejerforeninger i Gladsaxe. Hvis du på det kort holder musen hen over et område kan du aflæse navn og kontktoplysninger. Vi vil gerne holde det opdateret. Data bliver ændret, når vi har kendskab til det, så hvis du opdager fejl, så giv besked til byplanoglandskab@gladsaxe.dk
Plakat, som hang midt i lokalet og viste alle de Grundejerforeninger, som var repræsenteret. (PDF)
WEB kort
 

Særligt gratis boligtjek til rækkehusbeboere

Ved udgangsdøren lå der postkort særligt til rækkehusbeboere,  med invitation til at deltage i årets klimaindsats. Gladsaxe Kommune har i flere år samarbejdet med virksomheder, boligselskaber og private boligejere om at spare på energien, mindske CO2-udledninger og forebygge oversvømmelser. 
Find invitationen og læs mere om energirenovering specielt for rækkehuse 
 

Lån os dine øjne hele året

Da vi ikke selv har øje i nakken modtager vi gerne tip om stort set alt, fra huller i vejene til overfyldte skraldespande eller problemer med skilte. Følg linket eller download app, så du har den lige ved hånden.
Tip Kommunen  - stedet, hvor du året rundt kan anmelde fejl og mangler.


2018

Næste møde mellem Grundejerforeninger og Gladsaxe Byrådet bliver holdt i foråret 2018

 

Årlige begivenheder