Byrådet møder grundejerne

Mandag 24. april 2017 kl. 18-20.30 i kælderkantinen på Gladsaxe Rådhus

Gladsaxe Kommune holder hvert år et møde for alle bestyrelsesmedlemmer i grundejerforeningerne. Her er der mulighed for at møde byrådet, høre om relevant nyt for grundejere og drøfte forskellige generelle problemstillinger. 

Tema om biofaktor og byggemuligheder i villaområderne
Kom i år og vær med til at drøfte nye muligheder for varieret byggeri i villaområderne, herunder byggeri i to etager, to-familiehuse og dobbelthuse. Vi sætter også fokus på begrebet ”biofaktor”, som er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i forslag til Kommuneplan 2017 hvor høringsfristen udløber netop dagen efter mødet. Aftenen er alle tiders chance for at lade politikerne høre jeres mening.

Stil spørgmål
Byrådet vil gerne vide, hvad grundejerne er optaget af. 
Konkrete spørgsmål fra grundejerforeninger kan løbende indtil deadline 19. marts skrives her
Alle spørgsmål bliver besvaret og sendt til samtlige mødedeltagere inden selve mødet i april.

Tilmelding er nødvenig, da mødet begynder med god mad.
Invitation til mødet er sendt til alle grundejerforeninger. Tilmelding til mødet senest 2.april 

 

Orienter dig inden mødet
Fra 19. april kan følgende materiale downloades fra denne side

  • deltagerlister
  • program for mødet
  • besvarelsen af konkrete spørgsmål fra grundejerne
  • materiale til årets temadrøftelse


 

Årlige begivenheder