By- og Miljøforvaltningen

Arbejdsområde

 • Byplanlægning
 • Ejendomsbeskatning
 • Erhvervssekretariatet
 • Trafikområdet:
  Drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale veje og grønne områder.
  Parker og legepladser
  Sager vedrørende kollektiv trafik og hyre-, rute- og fragtbilskørsel
  Sager vedrørende skadedyr, skorstensfejning, torvedage og geografiske informationssystemer, samt byggesagsområdet som blandt andet dækker administration af plan- og byggelovgivningen (tilladelser, tilsyn, klager).

Miljøområdet

 • Myndighedsopgaver og undersøgelser inden for miljøområdet
 • Drifts- og anlægsopgaver for forsyningsvirksomhederne
 • Planlægning samt anlæg, drift og vedligeholdelse vedrørende vandforsyning, spildevand, renovation og varmeforsyning
 • Sager vedrørende søer og vandløb

 

By- og miljødirektør 
Philip Hartmann

 

Phillip Hartmann

Forvaltninger