Indsigtsret

Formålet med indsigtsretten er at give borgeren viden om de behandlinger af personoplysninger, der foretages af Gladsaxe Kommune. Dermed skabes der åbenhed omkring de personoplysninger, som Gladsaxe Kommune behandler.

Alle kan ifølge persondataloven anmode om indsigtsret. Indsigtsretten omfatter kun oplysninger om den pågældende selv.

Hvis man ønsker at benytte sig af muligheden for indsigtsret skal man rette henvendelse til byrådssekretariatet.

Herefter får man tilsendt:

Systemoversigter

Der er udarbejdet nogle systemoversigter, som indeholder oplysninger omkring hvilke data-systemer, som findes, og hvad formålet med systemerne er. På disse systemoversigter afkrydses hvilke systemer, man ønsker indsigt i, inden de returneres.

Anmodningsblanket

På denne blanket udfyldes navn og adresse samt underskrift. 
Materialet (systemoversigten og anmodningsblanketten) returneres herefter i udfyldt stand til byrådssekretariatet, som sørger for at foretage den ønskede indsigt.

Hvor hurtigt behandles indsigtsbegæringen 

Gladsaxe Kommune vil behandle indsigtsbegæringer inden for fire uger. Materialet vil blive sendt til borgeren.

 

 

Sagsbehandling